TÁRKI-TUDOK
  Keresés  
      

Társadalmi befogadás


Regionális helyzetértékelés a kora gyermekkori intézményrendszer hálózatos fejlesztésének megalapozásához

A 197 megkeresett intézmény egyharmada, 68 intézmény válaszolt megkeresésünkre, adataik alapján három adatbázist képeztünk:
? intézményi szintű aggregált adatokat
? 764 gyermekről individuális adatokat
? 487 szakemberről individuális adatokat.

Az intézményekből kikerülő gyerekek egyedi adatai alapján ?fejlődéstörténetüket? tudtuk nyomon követni, az állapotváltozásukra ható tényezőket kíséreltük meg egy modell keretében vizsgálni. Empirikus adatokra támaszkodó becsléseink alapján statisztikai eszközökkel is sikerült megfigyelnünk, hogy a gyermek állapotjavulásával a gyermek bekerülési állapota, az intézménybe kerülés kori életkora, a kezdőterápia heti óraszáma, illetve a terápiás folyamatban való szülői részvétel korrelál a legjobban.

Ha a gyermek bekerülési állapota közepesen súlyos, akkor az adatok alapján kisebb az esélye annak, hogy az állapota javuljon, mint enyhe állapotú társainak. Ha a gyermek bekerülési állapota súlyos vagy halmozottan sérült, ez a hatás még nagyobb, sokkal kisebb esélye van az állapotjavulásra, mint enyhe állapotú társainak. Ha egy gyermek egy évvel később kerül ellátásba, mint társai, akkor csökken az esélye az állapotjavulásra. Minél nagyobb a kezdő terápiás folyamatban a heti óraszám, annál valószínűbb, hogy a gyermek állapota javul. Annak a gyermeknek, akinek a szülei mindkét (kezdő és utolsó) terápiás folyamatában is részt vettek a foglalkozásokon, jelentősen nagyobb lesz az esélye az állapotjavulásra, mint akinél legfeljebb egy terápiás folyamatban vettek részt a szülők.

Az a tény, hogy a gyermeket utaztatni kell az ellátás helyszínére, növeli az állapotjavulás esélyeit. Ez az eredmény feltehetően a család szocio-ökonómiai hátterével is korrelál, illetve azoknak a szakembereknek a vélekedését erősíti, akik szerint az otthonról való kimozdulás, a szociális interakciók megnövekedése, a problémák hasonló helyzetben lévő sorstársakkal való megosztása a szülő mentális állapotát előnyösen befolyásolja, amely a gyermek fejlődésmenetére is kedvezően hat. Ám olyan intézményes tényezők is érvényesülhetnek benne, mint az intézményben használható szélesebb eszközválaszték és a többféle képzettségű szakember színesebb terápiás készlete.

A Tárki-Tudok által készített háttértanulmányt itt olvashatják. 

vissza  


hírek


Művészek és tanárok együttműködése - Országos kulturális fórum Bukarestben

Németh Szilvia október 27-én fő előadóként vett részt a román Culture and Education szervezet által szervezett országos fórumon, melynek fő témája a művészek és pedagógusok iskolai együttműködése volt az oktatás színvonalának növelése érdekében, valamint kiemelt  figyelem irányult a hátrányos helyzetű térségek tanulóinak motiváció-növelési, és kompetenciafejlesztési lehetőségeire. 

Németh Szilvia a fórumon részletesen bemutatta a T-Tudok Zrt. Kreatív Partnerség programjának Gyergyóremetén működő projektjét, valamint a további fejlesztési lehetőségeket,

melyeket az OECD kreativitásfejlesztési 

programjában való részvétel kínált.  

A teljes program itt található:

 http://culturaineducatie.ro/forumulcie-2017/program/


Kiállítás nyílik a Kreatív Partnerség és a Ludwig Múzeum közös iskolai projektjének keretében

A tavaszi félévben a Ludwig Múzeum művészei bekapcsolódtak a T-Tudok Kretaív Partnerség projektjébe, és a diákokkal együtt tanultak és alkottak az osztálytermekben! 


T-Tudok a PISA 2015 konferencián Szlovákiában

Németh Szilvia, a T-Tudok igazgatója is előad a jövő héten Pozsonyban szervezett Our tower of education will stand or fall? című PISA konferencián, ahol a kreativitás és kritikai gondolkozás szerepéről fog beszélni, és arról, hogyan fejleszthetők ezek a képességek az oktatásban. A konferenciát a  Hanns-Seidel Alapítvány és a Bél Mátyás Intézet szervezi.


Megjelent a Public Education in Hungary: Facts and Figures 2014/2015 kötet

A Public Education in Hungary: Facts and Figures címet viselő angol nyelvű kiadvány azt a célt szolgálja, hogy a külföldi érdeklődők (szakemberek és újságírók) megismerkedhessenek a hazai oktatásügy alapvető tényeivel

Kattintson ide a teljes kiadványért!


Kreatív Partnerség programindító művész és tanártréning Gyergyóremetén

Paul Collard a Creativity, Culture and Education (CCE) igazgatója és Németh Szilvia a T-TUDOK Zrt. ügyvezető igazgatója 2016.szeptember 27.-étől október 4.-éig Kreatív Partnerség programindító művész és tanártréninget tartottak a   gyergyóremetei Fráter György Általános Iskolában. 


”The International Conference on the Fostering and Development of Talent”

Németh Szilvia, a T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Zrt. ügyvezető igazgatója 2016. szeptember 13.-án előadást tartott a ”The International Conference on the Fostering and Development of Talent” elnevezésű nemzetközi konferencián Pozsonyban. A szekcióban kiemelt figyelmet kapott a T-TUDOK Zrt. által adaptált Kreatív Partnerség Magyarország program sikere.

média-jelenlét


Tanulópénz: Elindult Lannert Judit oktatáskutató blogja!

Oktatáskutatóként létezem majdnem harminc éve. Blogomban aktuális problémákat boncolgatok a tények segítségével. Mindig is nagyon érdekelt, hogy mi miért történik, és hogyan lehetne jobban csinálni. Tanulni ugyanis nagyon jó dolog, de mintha a mai iskola éppen el akarná venni a kedvünket tőle. Remélem ezzel a bloggal egy kicsit hozzájárulhatok ahhoz, hogy újra ráérezzünk a tanulás örömére és a hibáinkból is tanulva ne fizessünk túl sok tanulópénzt.


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: (+36 1) 887 4851, info@t-tudok.hu